Continu verbeteren met
PDCA

Methodiek

de PDCA cirkel
Plannen
Doen
Controleren
Actualiseren

Waarom PDCA

Overzichtelijk:
Plan, Do Check Act is een overzichtelijk, herhalend proces, waarbij je op basis van harde data doelen stelt (Plan), aan de slag gaat (Do), deze doelen controleert (Check) en je plan en activiteiten bijstelt (Act).
Een groot verbeterdoel wordt in vele kleinere doelen verdeeld, waarna deze
kleine verbeteringen in een vlot tempo via deze PDCA methode gerealiseerd worden.
Flexibel:
Je kan starten in iedere fase. In geval van stagnerende sales, is het verstandiger eerst een heldere analyse te maken van de huidige situatie (Check) en van daaruit het verbeterproces te starten.
Boeien en Binden:
De medewerkers zijn betrokken bij- en verantwoordelijk voor de diverse PDCA processen. Als medewerkers ervaren dat deze methode werkt, raakt men enthousiast en kan je deze PDCA cirkels opstellen voor meerdere en/of grotere en wat langdurige verbeterprocessen.
Eerst klein zelf succes ervaren, dan opschalen!
Verdiepend en Verankerend:
Door het herhalend principe van PDCA,
(double- en triple loop leren), wordt het zoeken naar Root Causes van problemen een routine en worden problemen ook structureel opgelost.

Valkuilen!

PDCA, Lean, Agile, zijn geen quick fix, ook geen doel op zich. Het is een grondhouding, een cultuur die aangeleerd moet worden en ingebed moet raken in uw organisatie. Dit om resultaat voor uw klant op te leveren en daarmee een beter rendement voor uw onderneming.
Veranderen betekend voor mensen uit hun comfortzone komen, hun nek uitsteken en risico lopen. Voordat mensen dit doen, moet er een veilige werkomgeving zijn, waar fouten gemaakt mogen worden en waar er ruimte is voor kritiek.Heb je een project in gedachte?

Ik help je graag op weg een goede start te maken met Continu Verbeteren van de verkoop van je bedrijf. Het voordeel van PDCA is, dat als dit "wiel" eenmaal draait, je eigen mensen dit draaiende kunnen houden!
Mocht het wiel snelheid verliezen, dan help ik je graag de PDCA cyclus weer aan te slingeren.

Continuous Improvement
Als ruggengraad van uw blijvend succes!

Stilstand is achteruitgang. Focus op continu verbeteren houdt uw team scherp en gemotiveerd: scherp op kansen en bedreigingen en gemotiveerd om een succes van uw onderneming te maken.